Ochrana Údajov

Ochrana osobných údajov

V týchto zásadach ochrany osobných údajov vysvetlíme, ako CODECON  využíva osobné údaje, ktoré zbiera od vás pri používaní našej webovej stránky.

 

Prevádzkovateľom webovej stránky CODECON je Total Avengers s. r. o., Viestova 6784/28 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50679996. (Ďalej len „Total Avengers“).

 

Plne zodpovedáme za ochranu vašich osobných údajov a ak máte k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať prostredníctvom info@codecon.sk.

 

CODECON zbiera nasledovné údaje: Osobná identifikácia: e-mailová adresa a anonymizované analytické údaje

 

Ako tieto údaje využívame: Spoločnosť Total Avengers je hlavným organizátorom a prevádzkovateľom platformy CODECON, ktorá sa zameriava na budovanie developerskej komunity. Teda spracúva osobné údaje súvisiace s vašou osobou do nasledujúcej miery: e-mailová adresa.

 

Total Avengers vás chce informovať o všetkých svojich právach v ochrane údajov. Každý používateľ má nasledujúce práva:

 • Právo na prístup – Máte právo požiadať našu spoločnosť o kópie vašich osobných údajov. Za túto službu vám môžeme účtovať malý poplatok.
 • Právo na opravu – Máte právo požiadať našu spoločnosť o opravu akýchkoľvek informácií, o ktorých si myslíte, že sú nepresné. Máte tiež právo požiadať našu spoločnosť o doplnenie informácií, ktoré považujete za neúplné.
 • Právo na odstránenie vašej adresy zo zoznamu – Za určitých podmienok máte právo požiadať našu spoločnosť o vymazanie vašich osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – Za určitých podmienok máte právo požiadať našu spoločnosť o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.
 • Právo namietať voči spracovaniu – Za určitých podmienok máte právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov našou spoločnosťou za určitých podmienok.
 • Právo na prenosnosť údajov – Za určitých podmienok máte právo požiadať našu spoločnosť o prenos údajov, ktoré sme o vás zhromaždili, inej organizácii alebo priamo vám, za určitých podmienok.

 

Ak podáte žiadosť na zmenu, korekciu alebo odstránenie, máme jeden mesiac na odpoveď. Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@codecon.sk

 

Cookies

Súbory cookies sú textové súbory umiestnené na vašom počítači, ktoré zbierajú štandardné informácie o prihlásení na internet a informácie o správaní návštevníka. Pri návšteve našich webových stránok môžeme automaticky zbierať informácie prostredníctvom súborov cookies alebo podobných technológií.

Ako používame súbory cookies? Total Avengers používa súbory cookies rôznymi spôsobmi na zlepšenie vašej skúsenosti na našej webovej stránke, vrátane lepšieho porozumenia ako používate našu webovú stránku

Aké druhy súborov cookies používame? Existuje niekoľko rôznych typov súborov cookies, avšak naša webová stránka používa:

 • Funkčnosť – Total Avengers používa tieto súbory cookies tak, aby sme vás rozpoznali na našej webovej stránke a pamätali si vaše predchádzajúce preferencie. Môže sa jednať o to, aký jazyk preferujete a v akej lokalite sa nachádzate. Používajú sa súbory cookies prvých stránok aj tretích stránok.
 • Analytické – Total Avengers používa tieto súbory cookies na získanie údajov o prevádzke na našej webovej stránke, informácie o vyhľadávaní vykonanom na našom webe a tiež na zistenie, ako sa pohybujete. Malo by nám to pomôcť urobiť to pre vás čo najjednoduchšie na použitie.
 • Reklamné – Total Avengers používa tieto súbory cookie na zbieranie informácií o vašej návšteve našej webovej stránky, obsahu, ktorý ste si prezreli, odkazy, ktoré ste sledovali, a informácie o vašom prehliadači, zariadení a IP adrese. Total Avengers niekedy zdieľa niektoré obmedzené aspekty týchto údajov s tretími stranami na účely reklamy. Môžeme tiež zdieľať online údaje získané prostredníctvom súborov cookie s našimi reklamnými partnermi. To znamená, že keď navštívite inú webovú stránku, môžu sa vám zobraziť reklamy na základe vášho prehliadania na našej webovej stránke.

 

Ako riadiť súbory cookies? Môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby neprijímal súbory cookie, a na vyššie uvedenej webovej stránke sa dozviete, ako odstrániť súbory cookie z vášho prehliadača. V niekoľkých prípadoch však niektoré funkcie našej webovej stránky nemusia fungovať.

 

Zásady ochrany súkromia iných webových stránok: Webová stránka Total Avengers obsahuje odkazy na iné webové stránky. Naše zásady ochrany súkromia sa vzťahujú iba na našu webovú stránku, takže ak kliknete na odkaz na inú webovú stránku, mali by ste si prečítať ich zásady ochrany súkromia.

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín: Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ. Niektorí z partnerov, s ktorými spolupracujeme pri spracovaní osobných údajov, však uskutočňujú takéto prenosy, konkrétne do Spojených štátov. Osoby, ktoré poskytujú údaje v Spojených štátoch, dodržiavajú rámec US-EU Privacy Shield a tak poskytujú adekvátnu úroveň ochrany vašich osobných údajov.

 

Právna základňa: V súlade s požiadavkami legislatívy o ochrane osobných údajov vás musíme informovať o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov, ktoré sú:

 • Plnenie zmluvy – v prípade uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb, zmluvy o dielo, zmluvy o mlčanlivosti a iných.
 • Plnenie našich právnych povinností – pri poskytovaní údajov štátnym a iným orgánom, ktoré dohliadajú naše činnosti alebo ktoré sa zaoberajú sporom alebo výkonom rozhodnutí.
 • Naše oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizovaní našich služieb, niektorých marketingových aktivít, alebo v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv.

 

Zmeny v našich zásadách ochrany súkromia: Total Avengers pravidelne aktualizuje svoje zásady ochrany súkromia a umiestňuje akékoľvek aktualizácie na túto webovú stránku. Tieto zásady ochrany súkromia boli naposledy aktualizované 3. marca 2023

 

Ako nás kontaktovať: Ak máte akékoľvek otázky o zásadách ochrany súkromia Total Avengers, o údajoch, ktoré o vás uchovávame, alebo ak by ste chceli uplatniť niektoré z vašich práv na ochranu údajov, neváhajte nás kontaktovať. Napíšte nám na info@codecon.sk

 

Ako kontaktovať príslušný úrad: Ak by ste chceli nahlásiť sťažnosť alebo máte pocit, že Total Avengers nevyriešil vašu obavu uspokojivým spôsobom, môžete kontaktovať náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.