Partneri

Financovanie CODECON je transparentné. Všetky príspevky partnerov sú použité výhradne na organizáciu podujatia, komunikáciu a sprievodné aktivity pre developerov.

Hlavní
partneri

Partneri

Mediálni
partneri

Komunitní
partneri

Ďakujeme všetkým partnerom za podporu ste skvelí a veľmi si to ceníme.