Líder v zdravotníckych technológiách na Slovensku získal prestížny certifikát, na základe vyjadrenia svojich zamestnancov.

Rozhodujúcimi faktormi pri výbere zamestnávateľa sa čoraz častejšie stávajú poslanie a hodnoty spoločnosti, kultúra na pracovisku, pracovné podmienky, a až následne ponúkané zamestnanecké benefity. Uvedomuje si to čoraz viac firiem, avšak iba niekoľko z nich sa môže pochváliť prestížnym certifikátom Great Place To Work®, ktorý ich zohľadňuje. Na základe vyjadrení a spätnej väzby od svojich zamestnancov, je certifikát potvrdením, že „svoju“ firmu považujú za skvelé miesto na prácu. Čerstvým držiteľom tohto certifikátu na Slovensku sa stal dlhodobý líder v zdravotníckych technológiách a digitálnych riešeniach Siemens Healthineers Slovensko.

Vyššie poslanie a hodnoty spoločnosti sú faktormi, vďaka ktorým patrí Siemens Healthineers k žiadaným a veľmi pozitívne hodnoteným zamestnávateľom na Slovensku. Až 93 % zamestnancov uviedlo, že je firma skvelým miestom na prácu, čo je výrazne nad bežným priemerom tejto medzinárodnej ankety.

Čo je certifikát Great Place To Work?
Great Place To Work je globálnym lídrom v oblasti skúmania kultúry na pracovisku. Za posledných 30 rokov uskutočnil prieskum medzi viac ako 100 miliónmi zamestnancov na celom svete vo viac ako 10 000 spoločnostiach v 60 krajinách. Vyhodnocuje spokojnosť zamestnancov v kľúčových oblastiach na základe súboru otázok zameraných na vnímanie pracovného prostredia zamestnancami.

“Naši zamestnanci vyzdvihli v prieskume najmä férovosť, pocit spolupatričnosti, prijatia a silnú podporu manažmentu. Verím, že práve tieto hodnoty sú kľúčové pri úspešnom plnení náročných pracovných úloh. Naša spoločnosť tvorí prelomové inovácie pre zdravotníctvo, a preto sme veľmi radi, že vieme pre náš tím viac ako 1 000 kolegov v troch pobočkách na Slovensku vytvárať podnetné a príjemné pracovné prostredie,” hovorí Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ Siemens Healthineers na Slovensku.

Zamestnanci ocenili firemnú kultúru, hodnoty Siemens Healthineers, dobré vzťahy na pracovisku, ako aj skvelé pracovné prostredie. Pod úspešnú certifikáciu sa podpísal celý tím Siemens Healthineers Slovensko, vďaka ktorému je spoločnosť úspešným lídrom v oblasti inovatívnych zdravotníckych technológií a digitálnych riešení, ktoré prispievajú aj k zvyšovaniu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Príjemné pracovné prostredie s množstvom zamestnaneckých benefitov je veľkým lákadlom aj pre potenciálnych zamestnancov. Aktuálny zoznam voľných pracovných pozícií firmy je zverejnený na tejto stránke.

Líder v zdravotníckych technológiách
Siemens Healthineers Slovensko je lídrom v oblasti inovatívnych medicínskych technológií a softvérových riešení na Slovensku, pričom zamestnáva vyše 1 000 zamestnancov v pobočkách v Bratislave, Žiline a Košiciach.

Tím vysoko kvalifikovaných odborníkov sa okrem iného zameriava na vývoj aplikácií pre obrazovú diagnostiku a riadiaci softvér pre medicínske prístroje, čím prispieva k neustálemu zvyšovaniu kvality a spoľahlivosti zdravotníckych produktov nielen na Slovensku, ale na celom svete.